ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.ΟΡΕΣΤΙΔΗ –

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.ΟΡΕΣΤΙΔΗ –