ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2η ΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ –

2η ΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ –