ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΟΡΟΣ 2ης ΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ –

ΦΟΡΟΣ 2ης ΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ –