ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ