ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ( ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β΄ΔΟΣΗ) –

( ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β΄ΔΟΣΗ) –