ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 15-12-2013 –

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 15-12-2013 –