ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ –

Β΄ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ –