ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ) –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ) –