ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Απόδοση παρακρατούμενου φόρου ΠΛΕΙΑΣ Α.Ε. – 11/2012

Απόδοση παρακρατούμενου φόρου ΠΛΕΙΑΣ Α.Ε. – 11/2012