ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ –