ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΚΑΥΣΙΜΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΚΑΥΣΙΜΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ