ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ

Τραπεζικά Έξοδα – Φόροι τόκων