ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ 880,88 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ, 880,88 ΕΥΡΩ