ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ α)1350€ + β) 270 €