ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.000 ΕΥΡΩ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.000 ΕΥΡΩ,  3.718,40 ΕΥΡΩ