ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Λ.ΛΑΣΚΑΡΗ –

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Λ.ΛΑΣΚΑΡΗ –