ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α΄ΔΟΣΗ – 11/05/2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α΄ΔΟΣΗ – 11/05/2015