ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ –

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ