ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Παρακράτηση φόρου Δ.Ε.Η.

Παρακράτηση φόρου Δ.Ε.Η.