ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟΥ –

ΦΟΡΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟΥ –