ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ