ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –

ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –