ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ – 11/05/2015