ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ