ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ