ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ALEXANDER R HUFFORD 250 ΕΥΡΩ