Γρήγορη μετάβαση

Το θέατρο της αρχαίας Κασσώπης στην Πρέβεζα (Αρ. Έκδοσης 10)

Σχετικά Θέατρα

Το θέατρο της αρχαίας Κασσώπης στην Πρέβεζα

kassopi-image

Εκδόσεις «∆ιάζωμα»
Σειρά: Λευκώματα
Το θέατρο της αρχαίας Κασσώπης στην Πρέβεζα
Επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Ρήγινος, Δήμητρα Παπακώστα
Σελιδοποίηση: Κ. Τσιρίκος
Παραγωγή: Digiland
Επιμέλεια έκδοσης: Γεώργιος Ρήγινος
Αθήνα, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
Copyright © 2017 ∆ιάζωμα
ISBN: 978-960-98967-1-9

Αρ. Έκδοσης 10