Γρήγορη μετάβαση

Αρχαία θέατρα της Ηπείρου (Αρ. Έκδοσης 6)

Σχετικά Θέατρα

Τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου

Capture.Ipeirou

 Εκδόσεις «∆ιάζωµα»
Σειρά: Αρχαία Θέατρα
Επιστηµονική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ
Αρχαία θέατρα της Ηπείρου
Σελιδοποίηση: Κ. Τσιρίκος
Παραγωγή: atto sensible communication
Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Γ. Λάζος
Αθήνα, Οκτώβριος 2012

Αρ. ΈΚδοσης 6