Γρήγορη μετάβαση

Σταύρος Μπένος – Ιδρυτής και Πρόεδρος στο Σωματείο «Διάζωμα»

Ο Πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει αποδοτικό εργαλείο ανάπτυξης!

Oρισμένοι άνθρωποι είναι ταγμένοι να ενδύονται το ρόλο σύγχρονων Ευαγγελιστών. Έχουν καθήκον να… βάζουν τον σπόρο της δημιουργίας στην ίδια την κοινωνία. Στην περίπτωσή μας, ο Σταύρος Μπένος, ιδρυτής και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Διάζωμα, επιθυμεί τη σύνδεση του συνόλου των δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας για να αναδειχθεί η καθολική προστασία μιας ξεχωριστής κατηγορίας μνημείων: Των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως τα μνημεία μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην οικονομία του τουρισμού, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρα μας!
Ο Σταύρος Μπένος έχει διανύσει ένα άκρως ενδιαφέρον και πολυετές ταξίδι με σημεία αναφοράς τον Δήμο της Καλαμάτας, τα Υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς επίσης και το Υπουργείο Αιγαίου. Έχει «κοσμήσει» την καριέρα του με μια σειρά από «γαλόνια», από τα οποία ξεχωρίζουν η ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης από τους σεισμούς Καλαμάτας, ο σχεδιασμός και η καθιέρωση νησιωτικών πολιτικών, αλλά και η δημιουργία των ΚΕΠ. Με ένα τόσο εντυπωσιακό βιογραφικό ο Σταύρος Μπένος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια «ήρεμη» κινητήρια δύναμη, με διάθεση προσφοράς και σωστή αντίληψη.

Ο Σταύρος Μπένος εδώ και μερικά χρόνια αποφάσισε να προσθέσει ένα ακόμη ποιοτικό «πετραδάκι» στον τόπο μας. Προσπάθησε, λοιπόν, να βελτιώσει το επίπεδο της γνώσης, να αναδείξει μνημεία (και δη αρχαία θέατρα) και να μετουσιώσει όλη αυτήν την προσπάθεια σε ένα εύρωστο και αποδοτικό business case που θα λειτουργήσει ως ένα πρόσθετο «όπλο» για την ενίσχυση του τουριστικού τομέα και θα αποτελέσει έναν αξιόλογο πόλο παραγωγής πλούτου.

10 χρόνια «Διάζωμα»

Για όλους τους παραπάνω λόγους προχώρησε στην ίδρυση μιας πρωτοβουλίας με την επωνυμία «Διάζωμα», που φέτος στις 8 Ιουλίου συμπληρώνει μια δεκαετία ζωής. Η λειτουργία του συγκεκριμένου σωματείου βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία:

Στην αρχαιολογική κοινότητα (αρχαιολόγοι, αναστηλωτές, συντηρητές κ.ά.), στους καλλιτέχνες και στους διανοούμενους της χώρας, καθώς επίσης και στις τοπικές κοινωνίες με τους ανάλογους εκπροσώπους τους (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πολίτες).

Όπως επισημαίνει ο κ. Μπένος: «Απώτερος σκοπός μας είναι να συνδέσουμε και να υποκινήσουμε το σύνολο των δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας –από τους πολίτες και τους δημάρχους μέχρι τους περιφερειάρχες, τα πανεπιστήμια και τους πολιτιστικούς φορείς. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να πετύχουμε την καθολική προστασία, μιας ξεχωριστής κατηγορίας μνημείων, ήτοι των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των βασικών επιδιώξεών μας είναι να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε κοινωνικές συνέργειες ευρείας κλίμακας ώστε να αναπτυχθούν πλήθος και πλούτος δραστηριοτήτων που προέρχονται από πρωτοπόρες ιδέες των μελών και των εθελοντών, όπως ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, πολιτιστικές διαδρομές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, εμπλουτισμός του χορηγικού θεσμού κ.ο.κ.

Συμπερασματικά, θα έλεγα πως έχοντας ως όχημα τους πολίτες και τις ιδέες τους, αναπτύσσεται ένα κίνημα πολιτών για τα αρχαία θέατρα που δυναμώνει και εμπλουτίζεται σε καθημερινή βάση. Υπό αυτό το σκεπτικό, τα μνημεία γίνονται το επίκεντρο δύο σημαντικών ιστορικών συναντήσεων: Αφενός της οικονομίας του τουρισμού, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού και αφετέρου της κοινωνίας των πολιτών. Δεν σας κρύβω πως ο μεγάλος οραματικός στόχος μας είναι η κοινωνικοποίηση των μνημείων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρα μας».

Μπορείτε να διαβάσετε το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική του έκδοση στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Σταύρος Μπένος – Ιδρυτής και Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Διάζωμα» – tour-market.gr