Γρήγορη μετάβαση

Προχωρά η Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας

Πηγή: 

Έλαβε ΑΦΜ και προχωράει η «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας», όπως ενημέρωσαν χθες ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος και ο αντιδήμαρχος Ν. Μπασακίδης.

“Η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, και η διάχυση του πνεύματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι μέρος των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής – ενός φαινομένου που εξελίσσεται ραγδαία και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη και της ζωής σε αυτόν.

Ο Δήμος Καλαμάτας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, έχει ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία δημάρχων που συνδημιουργούν ένα κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον.
Για την οργάνωση των αναγκαίων παρεμβάσεων, η δημοτική αρχή εκκίνησε τις διαδικασίες και με τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων συστάθηκε η «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας», με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΚΚΑ» και ΑΦΜ 996779002, η οποία θα λειτουργήσει σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4513/2018) και θα δραστηριοποιηθεί στον ενεργειακό τομέα με στόχο: Την προαγωγή της αειφορίας και της καινοτομίας στην παραγωγή ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών”.
Αναφέρεται ακόμη ότι στο Δήμο Καλαμάτας, “η αξιοποίηση της ενέργειας που παρέχει ο ήλιος, το πλούσιο γεωθερμικό περιεχόμενο, αλλά και οι ποσότητες βιομάζας” θα συμβάλουν “στην αντιμετώπιση των φαινομένων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, στην εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των δημοτικών υποδομών, στην εξάλειψη του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά και στη διάδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)”.

Δείτε το άρθρο στην ηλεκτρονική του έκδοση, εδώ.