Γρήγορη μετάβαση

Να επαναπροσδιορίσουμε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας

«Η ουσιαστική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς προσπάθειας συνεργασίας. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να επαναπροσδιορίσουμε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας. Σε αυτή τη διαδικασία οι Περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο».

Η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία σύνθετη και πολυεπίπεδη, στην οποία τον πρώτο λόγο έχει η κεντρική κυβέρνηση. Ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, από την πλευρά του, βρίσκεται πιο κοντά στις άμεσες και πρακτικές ανάγκες των πολιτών και είναι σε θέση να αφουγκράζεται καλύτερα τον παλμό των τοπικών κοινωνιών.

Η ουσιαστική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς προσπάθειας συνεργασίας. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να επαναπροσδιορίσουμε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας. Σε αυτή τη διαδικασία οι Περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.

Παρά τα πλεονεκτήματα που διαθέτει, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει τη θέση που της αξίζει στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους δείκτες ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας των Περιφερειών της Ευρώπης, η Περιφέρεια ΑΜΘ βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης σε εθνικό επίπεδο και σε μία από τις τελευταίες θέσεις σε ευρωπαϊκό. Με αυτό ως δεδομένο, ο σχεδιασμός μας πρέπει να στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα δίνει βάση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας.

Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας ΑΜΘ για παράδειγμα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημά της. Για να μπορέσει όμως να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής. Το στοίχημα εδώ είναι η αξιοποίηση των λιμανιών και των αεροδρομίων, η σύνδεσή τους με τους οδικούς άξονες και το σιδηροδρομικό δίκτυο και η περαιτέρω σύνδεση όλων αυτών με τις πύλες εισόδου στην Περιφέρειά μας, που είναι ταυτόχρονα και πύλες εισόδου στη χώρα. Έτσι, η Περιφέρεια ΑΜΘ θα μπορέσει να καταστεί μεταφορικός κόμβος της ευρύτερης περιοχής.

Ο περιοχή μας ωστόσο δεν θέλει να αποτελεί μόνο στρατηγικό πέρασμα. Θέλει να είναι και προορισμός. Για αυτό καταρτίζουμε ένα σχέδιο που στηρίζεται κυρίως σε τέσσερις βασικούς άξονες:

-τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα,
-την ανάπτυξη του τουρισμού,
-τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και
-τις επενδύσεις στην ενέργεια.

1. Πρωτογενής τομέας

Η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα θα επιτευχθεί αφενός επενδύοντας σε έργα υποδομής, όπως μελέτες αναδασμών και κατασκευή αρδευτικών δικτύων, αφετέρου διαφυλάσσοντας το κεφάλαιο της ζωικής μας παραγωγής.

Στο ίδιο πλαίσιο επιδιώκουμε να αναδεικνύουμε τα τοπικά προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, για την προώθηση των οποίων η Περιφέρεια ΑΜΘ είτε διοργανώνει είτε συμμετέχει σε ετήσιες εκθέσεις και δράσεις που φέρνουν σε επαφή τους παραγωγούς και τους μεταποιητές με τους επιχειρηματίες.

Ταυτόχρονα, προχωράμε άμεσα στη δημιουργία μιας Περιφερειακής Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που θα έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και θα αναλάβει να καταγράψει και να προωθήσει τα προϊόντα μας στο εξωτερικό.

2. Τουρισμός

Για τον τουρισμό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε στις τουριστικές υποδομές και στη διαμόρφωση μιας τουριστικής ταυτότητας που θα είναι ελκυστική στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ήδη, η Περιφέρεια ΑΜΘ μπήκε στον χάρτη του Δρόμου του Μεταξιού με τη διοργάνωση φέτος στην Αλεξανδρούπολη του 1ου Εργαστηρίου του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού, ενώ μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της Εγνατίας Οδού, 70 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη συντήρηση, ενοποίηση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων της περιοχής μας κατά μήκος της αρχαίας Εγνατίας. Για τον ίδιο σκοπό θα συνεργαστούμε με το σωματείο Διάζωμα.

Το έτος που διανύουμε έχει άλλωστε ανακηρυχθεί από την Περιφέρειά μας σε «Έτος Τουρισμού» ακριβώς για να σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας νέας, συνεχούς προσπάθειας για την ανάπτυξη του τουρισμού. Μιας προσπάθειας που θα ενεργοποιήσει όλους τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο ενός Φορέα Διαχείρισης Προορισμού.

3. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας θα διαθέσουμε συνολικά πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινήσαμε πρόσφατα την υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με την έκδοση της πρώτης πρόσκλησης για την ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα των χημικών και πλαστικών-πολυμερών υλικών και θα συνεχίσουμε με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων και σε άλλους τομείς εξειδίκευσης όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, τα μη-μεταλλικά ορυκτά και ο τουρισμός. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε τη δημιουργία δομών για τη στήριξη νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων.

4. Ενέργεια

Στον τομέα της ενέργειας, τέλος, προτεραιότητά μας αποτελούν οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο και τη γεωθερμία.

Χρηματοδοτούμε με το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου των 6 μεγάλων πόλεων της Περιφέρειάς μας, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, ώστε να διατίθεται φυσικό αέριο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα.

Ταυτόχρονα εκδώσαμε την πρώτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, για την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες για τα βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία της Περιφέρειάς μας. Ήδη εντάξαμε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου, ενώ θετική εξέλιξη αποτελεί το ενδιαφέρον του Δήμου Παγγαίου για την εκμίσθωση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου στην Καβάλα.

Με ρεαλιστικούς στόχους, με τη στήριξη της κεντρικής εξουσίας, με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ και των άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η Περιφέρεια ΑΜΘ μπορεί να μπει σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης.

Ήδη, η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020 εξελίσσεται ικανοποιητικά: ένα ποσοστό 69,6% του συνολικού προϋπολογισμού έχει ανοίξει με δημόσιες προσκλήσεις και ένα 35,4% έχει ήδη ενταχθεί, με το ποσοστό απορρόφησης να αγγίζει το 8,6%. Όσον αφορά δε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, το ποσοστό απορρόφησης ξεπέρασε τον στόχο και ανήλθε στο 114,59%.

Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξή μας είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από την αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας ΑΜΘ να μεταφραστούν σε βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών της.

κ. Του Χρήστου Μέτιου, περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Διαβάστε το πλήρες δημοσίευμα στην ηλεκτρονική του έκδοση:

Να επαναπροσδιορίσουμε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας -naftemporiki.gr