Γρήγορη μετάβαση

LarissaPress: Ο Σταύρος Μπένος εξηγεί πώς η Λάρισα θα γίνει πόλη-πρότυπο για ολόκληρη την Ελλάδα

πηγή: LarissaPress Web TV: Ο Σταύρος Μπένος εξηγεί πώς η Λάρισα θα γίνει πόλη-πρότυπο για ολόκληρη την Ελλάδα