Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Ολοκλήρωση επανατοποθέτησης εδωλίων στις πρώτες τέσσερις κερκίδες του κυρίως θεάτρου και χρήση τεχνολογιών για την τεκμηρίωση

Σχετικά Θέατρα

Στις 19 Νοεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στις κερκίδες Α, Β, Γ και Δ του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου. Το σύνολο των ταυτισμένων εδωλίων που τοποθετήθηκαν στις τέσσερις πρώτες κερκίδες ανέρχεται σε 148.

Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης  τονίζει ότι οι τοποθετήσεις των εδωλίων απαιτούν πάντα ιδιαίτερη προσοχή διότι τα φορτία είναι μεγάλα και εκτελούνται πολλές φορές σε ακτίνα άνω των είκοσι μέτρων η ακρίβεια δε πρέπει να είναι της τάξεως λιγότερο του εκατοστού διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τους.

Την τρέχουσα εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στην επόμενη κερκίδα. Το σύνολο των κερκίδων του κυρίως θεάτρου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2022 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των ήδη συντηρημένων όρθιων εδωλίων περιμετρικά του ποδίου.

Παράλληλα από την πλευρά του έργου, έχει ήδη υποβληθεί εδώ και ενάμιση μήνα, η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των νέων εδωλίων σε ηλεκτρονικό παντογράφο στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας για έγκριση και εν συνεχεία προκήρυξη. Η τοποθέτηση των νέων εδωλίων προβλέπεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών  κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.

To σημαντικό έργο που υλοποιείται για την ανάδειξη του θεάτρου της Λάρισας, παρουσιάστηκε επίσης στο εξειδικευμένο διήμερο Σεμινάριο/Εργαστήριο, με τίτλο: «Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες – εξειδικευμένη εκπαίδευση στις τεχνικές ανάδειξης και ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς με μη καταστροφικές μεθόδους», που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, το Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, o κ. Δημήτρης Καραγκούνης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, επικεφαλής της επίβλεψης του έργου, Προϊστάμενος του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ειδικών κατασκευών καθώς και σε θέματα ανίχνευσης των κατασκευών με την μέθοδο των υπερήχων (Level II) και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας του Έργου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Μνημείων και Συνόλων καθώς και στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών παρουσίασαν  τη χρήση των τεχνολογιών που γίνεται στην τεκμηρίωση των εργασιών αποκατάστασης του Ά Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Συγκεκριμένα, από το 2000 ήδη, στο μνημείο εφαρμόζονται φωτογραμμετρικές μέθοδοι σε συνδυασμό με τοπογραφικές μεθόδους- αποτυπώσεις οι οποίες εξελίσσονται στην διάρκεια του χρόνου.

Στόχος τους είναι:

 • η Ψηφιακή τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος.
 • η Αποτύπωση χρονικής στιγμής κατάστασης του μνημείου και της παθολογίας.
 • η Τεκμηρίωση αναγκών συντήρησης, οργάνωση φακέλου έργων και πρόβλεψη αναγκών.
 • η Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των υλοποιημένων έργων.
 • η 3Δ αναπαράσταση του Αρχαίου θεάτρου με πλήρη μετρητικά στοιχεία σε πραγματικές διαστάσεις και ενταγμένα στο κρατικό δίκτυο ΕΓΣΑ87.

Στην διάρκεια των χρόνων εκπονήθηκαν φωτογραμμετρικές μελέτες παραγωγής ορθοφωτοχαρτών, ανοιγμένων όψεων και τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές μελέτες αποτυπώσεων, τομών ,καθώς και σχεδίασης αρχιτεκτονικών μελών.

Δημιουργήθηκε συνεπώς μία «παρακαταθήκη» η οποία παρουσιάζει με τρισδιάστατη τοπογραφική πληροφορία την πορεία αποκατάστασης του μνημείου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγωγής ορθοφωτοχαρτών - 2006
 • Ορθοφωτοχάρτης 2002

Με τη χρήση των φωτογραμμετρικών μεθόδων υπάρχει ακριβής αποτύπωση της υψομετρίας του Αρχαίου Θεάτρου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου σε κάθε φάση της αναστήλωσης.  Η υψομετρία και τα συγκριτικά αποτελέσματα ανάμεσα στις διαφορετικές φάσεις μπορούν να απεικονιστούν ζωντανά με πραγματικές συντεταγμένες.

 • Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας (DSM) σε διαφορετικές χρονολογίες

Με την χρήση του πραγματικού μοντέλου επιφάνειας που έχει παραχθεί από φωτογραμμετρικές μεθόδους προχωρήσαμε το 2005 σε 3δ εκτυπώσεις υπό κλίμακα και παραγωγή πρότυπου καλουπιού για την τελική παραγωγή μοντέλου – μακέτας  του Αρχαίου Θεάτρου.

 • Τεχνικές 3δ εκτύπωσης και δημιουργία μακέτας και 3δ ανάγλυφου σε πραγματική κλίμακα

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ανοιγμένων μετρητικών όψεων

Σάρωση με laser – τρισδιάστατο λογισμικό CAD/CAM

Αφορά τη ψηφιακή αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, στην περιοχή των κερκίδων, με δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων εδωλίων στις θέσεις που απουσιάζουν. Έχει πραγματοποιηθεί γεωμετρική τεκμηρίωση με εργασίες τρισδιάστατης (3D) σάρωσης, και παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων με σύγχρονες τεχνικές υψηλής γεωμετρικής ακρίβειας, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Τα παραγόμενα σχέδια και μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των νέων μελών σε παντογράφο υψηλής ακρίβειας.
Τα παραδοτέα αποτελούνται από τα ψηφιακά τρισδιάστατα αρχεία των 240 εδωλίων και το τελικό τρισδιάστατο νέφος σημείων υψηλής ακρίβειας.

Χρήση προγραμμάτων φωτογραμμετρίας για την τεκμηρίωση των εργασιών

Αεροφωτογράφιση με την χρήση drones

Αεροφωτογραφίες κάθετες, πανοραμικές και πλάγιες από διάφορα υψόμετρα λήψης σε προεπιλεγμένες και μη θέσεις καθώς και κάθετες φωτογραφίες του συνόλου της περιοχής από σταθερό υψόμετρο.

Προτεινόμενο ύψος πτήσης από 100-200μ ώστε οι αποστάσεις λήψης των φωτογραφιών σε συνάρτηση με τη χρησιμοποιούμενη φωτογραφική μηχανή θα πρέπει να παρέχουν φωτογραφίες ικανοποιητικής κλίμακας.

Οι αεροφωτογραφίες συλλέγονται σε επιλεγμένες και προκαθορισμένες γραμμές πτήσης και οι παραγόμενες ψηφιακές φωτογραφίες θα είναι γεωαναφερμένες και προσανατολισμένες στον χώρο.

 • Αεροφωτογράφιση 2012
 • Αεροφωτογράφιση 2017

To μέλλον

Το μέλλον αποτελούν τα 3διάστατα μοντέλα με πραγματική υφή του αρχαίου θεάτρου και όλων των αρχιτεκτονικών μελών με σύγχρονες τεχνικές φωτογραμμετρίας-τοπογραφίας (τεχνικές ενόρασης υπολογιστών) οι οποίες εφαρμόστηκαν σε κάποια μέλη το 2017.

Με τον τρόπο αυτό, το Αρχαίο θέατρο θα απεικονίζεται με τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά του (χρώμα και υφή) ως ένα στερεό με τα επιμέρους κομμάτια του το οποίο θα λειτουργεί μετρητικά ως ένα 3Δ παζλ που θα συμπληρώνεται με τμήματα σωζόμενα αλλά και συμπληρώματα.

Ενδεικτικά αρχιτεκτονικά μέλη

Πηγή: