Γρήγορη μετάβαση

Απο το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας περνά η ανάδειξη του ιστορικού και του φυσικού πλούτου της Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Πηγή : www.paratiritis-news.gr

Σύμφωνα με τη μελέτη του Διαζώματος για την συμμετοχή της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού

Προχωρά, έστω και με αργά βήματα, η υλοποίηση των τρόπων με τους οποίους η Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, που δημιουργεί η Περιφέρεια, με την συμβολή και του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, θα γίνει ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ανάδειξη του ιστορικού και του φυσικού πλούτου της ΑΜΘ. Πρόσφατα μάλιστα η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας αποδέχθηκε την δωρεά της μελέτης «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού», η οποία δεν συνεπάγεται καμία δαπάνη για την Περιφέρεια και θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία Cluster Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυση «Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού –Via Egnatia». Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε πριν την πανδημία, και αναλύει τα βήματα προς την κατεύθυνση της συμμετοχής του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στην πολιτιστική διαδρομή η οποία διαμορφώνεται. Άλλωστε στόχος της πολιτιστικής διαδρομής είναι να προσελκυσθούν επισκέπτες, ανοίγοντας τους χώρους με οργανωμένο τρόπο στον τουρισμό που είναι ο κύριος τομέας όσον αφορά στην αναγνώριση των πολιτιστικών πόρων, τη διάδοση της αξίας τους και την εξασφάλιση όχι μόνο εσόδων για την προστασία και διατήρησή τους στο μέλλον, αλλά και σημαντικών εσόδων στην τοπική οικονομία.

Έχουν ολοκληρωθεί και επιπλέον μελέτες

Σε αυτό θέλει να βοηθήσει το σωματείο Διάζωμα, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ του Σωματείου κ. Άρτεμις Τσολάκη, που τόνισε πως το επόμενο βήμα είναι η Περιφέρεια να καθορίσει τον Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Διαδρομής, που θα αναλάβει να υλοποιήσει αυτή την μελέτη, και αυτές που θα ακολουθήσουν. Άλλωστε ήδη το Διάζωμα έχει εκπονήσει μελέτη ψηφιακής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό, η οποία επίσης αναμένεται να υποβληθεί στην Περιφέρεια και να γίνει αποδεκτή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Όσο για τον φορέα, αυτός αναμένεται να είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας, η Εργοανάπτυξη, παρόλο που η απόφαση για τον καθορισμό του θα συζητηθεί και θα ληφθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Φορέας Διαχείρισης, σημείωσε, θα χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα των μελετών, και θα έχει το ρόλο του διαχειριστή του τουριστικού προϊόντος που θα παραχθεί από την συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά και την προβολή του, ώστε να είναι συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία κάπου, διαθέτοντας και την απαραίτητη ευελιξία. Οι ΟΧΕ, σημείωσε, εμπεριέχουν συνέργειες ανάμεσα σε επιχειρήσεις, τον αγροτοδιατροφικό τομέα, ενώ και το Υπουργείο Τουρισμού φαίνεται να προωθεί τους Φορείς Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού, με το νομοσχέδιο να αναμένεται να υποβληθεί το επόμενο διάστημα στη βουλή.

Πρώτο βήμα η δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας

Στην μελέτη που παραδόθηκε, περιγράφεται η Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού και των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και εν γένει τουριστικών πόρων, αλλά και εντοπίζονται οι ωφελούμενοι κλάδοι επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα ενταχθούν στη διαδρομή, και οι πιθανοί συμμετέχοντες, μαζί με τις επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα ανά κλάδο παραγωγής για συμμετοχή στην Πολιτιστική Διαδρομή. Ως πρώτο βήμα συνεργασίας / δικτύωσης προτείνεται η άτυπη μορφή συνεργασίας στη βάση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας που θα υπογραφεί από τους συμμετέχοντες και που μελλοντικά μπορεί και πρέπει να μετεξελιχθεί σε cluster με κατάλληλη-ευέλικτη νομική μορφή. Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε προσέγγιση όλων των επιχειρήσεων για να κριθεί το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στη δημιουργία του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, με βάση τη διαδρομή, με παραπάνω από 50 επιχειρήσεις και φορείς να υποβάλλουν αίτηση καταρχήν ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σύμφωνο, δείχνοντας πως υπήρχε ενδιαφέρον για την προσπάθεια. Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας θα αποτελέσει τη βάση συνεργασίας για τη στήριξη της Πολιτιστικής Διαδρομής μέσα από την ανάπτυξη προδιαγραφών και κριτηρίων που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, θα αναδείξουν τον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο της Διαδρομής και θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ισχυρού brand name (VIA EGNATIA) της Διαδρομής με διεθνή απήχηση και αποδοχή. Ανάμεσα στους βασικούς άξονες – επιδιώξεις του ΤΣΠ είναι η ανάδειξη του πολιτισμού, η προώθηση του Τουρισμού, πολιτιστικού και θεματικού, η σύνδεσή τους με το περιβάλλον, αλλά και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, αφενός με την αύξηση της ζήτησης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, αφετέρου με τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αγροδιατροφή.

Ο Φορέας Διαχείρισης που θα επιλεγεί από την Περιφέρεια, θα αναλάβει το σύστημα διαπίστωσης της ποιότητας και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων για ένταξη στο Σύμφωνο και διατήρησης της συμμετοχής τους.