Γρήγορη μετάβαση

Το πολιτιστικό απόθεμα της Δωδωνιαίας κοιλάδας. Ένας ανεκτίμητος παγκόσμιος θησαυρός στην περιοχή μας

Σχετικά Θέατρα

Τα Μαντειώτικα
Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

dtm_1196_01

Διαβάστε το δημοσίευμα σε μορφή pdf.