Γρήγορη μετάβαση

Τηλεοπτικό αφιέρωμα στο Διάζωμα

Τηλεοπτικό αφιέρωμα του τηλεοπτικού σταθμού “ΤΗΛΕ-Επιλογές Σερρών”
στην Κίνηση πολιτών “ΔΙΑΖΩΜΑ”, 21 Μαρτίου 2008