Γρήγορη μετάβαση

Πολιτισμός, Τουρισμός, Ανάπτυξη: τρίπτυχο τοπικής αναγέννησης

NEOIAGONES.gr
30 Μαρτίου 2015

dem-30032015

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές Ηπείρου εφαρμόζονται σε τέσσερις Περιφερειακές ενότητες στους αρχαιολογικούς χώρους της Δωδώνης, της Νικόπολης, της Κασσώπης, της Αμβρακίας και των Γιτάνων, οκτώ αρχαιολογικούς χώρους θέασης, 344 χιλιόμετρα διαδρομής και αποτυπώνουν 2.300 χρόνια ιστορίας. Μόλις πρόσφατα δημοσιεύθηκε η πρόταση χορηγίας για την ανάπτυξη cluster υποστήριξης των Πολιτιστικών Διαδρομών της Ηπείρου από το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

ΔΙΑΖΩΜΑ: Ταυτότητα, στόχοι, δραστηριότητες

Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού Πολιτισμού Σταύρου Μπένου. Κεντρική επιδίωξή του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την αρχαιολογική κοινότητα, τον κόσμο των καλλιτεχνών και διανοουμένων και τους εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, είναι η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο την ανάδειξη και την καθολική προστασία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Παράλληλα με την επιδίωξη του βασικού στόχου, αναπτύσσεται πλήθος και πλούτος δραστηριοτήτων όπως: ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, πολιτιστικές διαδρομές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, εμπλουτισμός του χορηγικού θεσμού κ.α.

Πολιτιστική Χορηγία

Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ μόλις πρόσφατα προχώρησε στην εκπόνηση και στη δημοσίευση της πρότασης χορηγίας για την ανάπτυξη cluster υποστήριξης των Πολιτιστικών Διαδρομών της Ηπείρου με στόχο την επίλυση της έλλειψης συνεργατικών μοντέλων επιχειρηματικότητας και διασύνδεσης των επιχειρήσεως σε κλαδικό/διακλαδικό επίπεδο.

Ο ρόλος της χορηγίας στην ανάπτυξη πολιτιστικού έργου και στην καθιέρωση συνθηκών παραγωγής πολιτιστικών αγαθών είναι σπουδαίος και αναγκαίος στον 21ο αιώνα. Ο χορηγικός θεσμός στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, με την τεράστια επικοινωνιακή, οικονομική και στρατηγική σημασία που κομίζει τόσο για τους χορηγούς όσο και για τους αποδέκτες των χορηγιών, βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και καταλαμβάνει ολοένα και περισσότερο δεσπόζουσα θέση στο πολιτιστικό τοπίο.

Τα αποτελέσματα της χορηγίας στα συμβαλλόμενα μέρη, χορηγούς και αποδέκτες χορηγιών, αλλά και στον τελικό αποδέκτη του συνολικού εγχειρήματος δηλαδή το ευρύ κοινό, μπορούν να είναι θεαματικά, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των πολιτιστικών αγαθών και να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ευημερία τόσο των άμεσα εμπλεκομένων φορέων όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον πολιτιστικό τομέα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να δώσει ώθηση στη δημιουργία νέων επενδύσεων και θέσεων απασχόλησης, στην αστική αναζωογόνηση, στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού ενώ επιτυγχάνει την κοινωνική ενσωμάτωση, την άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων και φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. Αυτή την ολιστική προσέγγιση έχει αντιληφθεί το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ και προσπαθεί να την εφαρμόσει στο φιλόδοξο εγχείρημα των Πολιτιστικών Διαδρομών Ηπείρου.

Τα αρχαία θέατρα και ευρύτερα τα πολιτιστικά μνημεία μπορούν μέσα από στοχευμένες και συστηματικές προβολές-δράσεις να αποτελέσουν πόλο έλξης των τουριστών αλλά και να ενισχύσουν τους δεσμούς των κατοίκων με την ιστορία και την παράδοσή τους. Με τη διασύνδεση όλων των μνημείων ευρύτερων περιοχών όπως συμβαίνει στο εγχείρημα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» εκτός από την αυτονόητη πολιτιστική διάσταση μπορεί να δοθεί προστιθέμενη οικονομική αξία στις περιοχές αυτές καθώς ο συνδυασμός πολιτισμού, τουρισμού, υποδομών και τοπικών προϊόντων αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα με τεράστιες ωφέλειες για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο πολιτισμός, άλλωστε, είναι μια επένδυση διαρκείας και αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι, ειδικότερα σε μια τόσο ευλογημένη χώρα.

Τι είναι η Διαδρομή

Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, ένα προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο. Ως εκ τούτου:

• Διαθέτει ένα κεντρικό θέμα / συνεκτικό στοιχείο

• Καλύπτει μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή

• Αποκτά «τουριστική ταυτότητα» με μια επωνυμία – Brand

Στόχοι μιας Διαδρομής

Στόχο έχει να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη ορισμένης περιοχής. Μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Πιο συγκεκριμένα:

• Να προσελκύσει επισκέπτες στη συγκεκριμένη περιοχή

• Να δημιουργήσει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και στους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους

• Να προσελκύσει νέες επενδύσεις

• Να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο

• Να εξασφαλίσει πόρους για τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Ηπείρου, για βιώσιμη ανάπτυξη στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες με επίκεντρο τα μνημεία, αρχίζει να υλοποιείται. Πρόκειται για το καινοτόμο – πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Αποτελεί το πρώτο πιλοτικό έργο, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ 2014‐2020. Αφορά τη Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου με συνολικό προϋπολογισμό: 37.302.000 € και περιλαμβάνει:

• Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση

• Ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή

• Πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία

• Εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού

• 37 Έργα / Δράσεις

Η πρόταση για τα Αρχαία Θέατρα αφορά μια πρώτη οργανωμένη σύγχρονη περιηγητική διαδρομή, η οποία θα επισκέπτεται πέντε αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου και θα αποτελεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν του πολιτισμικού τουρισμού, σε συνδυασμό με τον παραγωγικό τομέα. «Η Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» διαμορφώνεται με συνεκτικό κρίκο τους αρχαίους χώρους: Δωδώνης (Π.Ε. Ιωαννίνων), Νικόπολης (Π.Ε. Πρέβεζας), Κασσώπης (Π.Ε. Πρέβεζας), Αμβρακία (Π.Ε. Άρτας), Γίτανα (Π.Ε. Θεσπρωτίας). Αφορά συνολικά οκτώ αρχαίους χώρους θέασης, που επεκτείνονται σε 344 χιλιόμετρα διαδρομής και αναφέρονται σε 2.300 ιστορίας. Για την υλοποίηση της προσπάθειας απαιτούνται, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του εγχειρήματος, συνεργασίες των φορέων: Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΔΙΑΖΩΜΑ, Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε, Πανεπιστήμιο, Ερευνητικά Κέντρα, Υπουργείο Τουρισμού, Επαγγελματίες.

Ενέργειες και Παρεμβάσεις

Φορέας Λειτουργίας είναι η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. Οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις χωρίζονται σε τρεις βασικούς τομείς: α) Soft Ενέργειες & Γενικές Παρεμβάσεις, β) Βασικές Υποδομές και γ) Παρεμβάσεις Επί των Μνημείων. Στον πρώτο τομέα μεταξύ άλλων δημιουργείται κοινή ταυτότητα, σχεδιάζονται ψηφιακές ξεναγήσεις και δημιουργούνται – διατίθενται πακέτα αναμνηστικών προϊόντων των χώρων. Στις βασικές υποδομές δημιουργούνται κτιριακές εγκαταστάσεις και ενεργειακή αυτονομία μέχρι ψηφιακές υποδομές ασύρματου δικτύου ενώ στον τρίτο τομέα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης ων σχετικών μνημείων (Δωδώνης, Νικόπολης κ.ά.)

Σύνδεση με την Τοπική Κοινωνία και Παραγωγή

Οι «Πολιτιστικές Διαδρομές Ηπείρου» ενέχουν μια ολιστική οπτική που δεν περιορίζεται μόνο στο καθαυτό έργο αλλά υπάρχει μια στρατηγική διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και παραγωγή που ουσιαστικά μπορεί να προσδώσει πολλαπλές ωφέλειες σε όλους τους εμπλεκομένους και καθιστά το εγχείρημα αυτό ζωτικό για όλη την περιοχή. Έτσι, δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στην ηπειρώτικη γαστρονομία, στην «πιστοποίηση» (σύνδεση) προϊόντων σε σχέση με τη Διαδρομή και στη συγκοινωνιακή σύνδεση με το κέντρο των πόλεων και τα αρχαιολογικά μουσεία.

Χρονοδιάγραμμα

Η πιλοτική φάση ξεκίνησε στις αρχές του Μαρτίου. Ακολουθεί η δεύτερη φάση (45 μήνες) όπου θα γίνουν: επεμβάσεις σε μνημεία, απαλλοτριώσεις και μεγαλύτερης κλίμακας υποδομές.

Αντικείμενο Xορηγίας

Η Ανάπτυξη cluster τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών προϊόντων, που υποστηρίζουν τη διαδρομή. Κρίσιμος παράγων επιτυχίας της Διαδρομής είναι η ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, με τη μορφή «σύνδεσης» με τη Διαδρομή και χρήσης του λογότυπού της, αλλά και συνεργασιών ή/και ενός οργανωμένου cluster, που θα προωθεί τις σχετικές δράσεις.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει σε δύο επίπεδα: α) σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης, λόγω των πεπερασμένων δυνατοτήτων ενός δημόσιου φορέα (όπως είναι η Αναπτυξιακή Ηπείρου) και β) σε επίπεδο διευκόλυνσης της αυξημένης συμμετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως όταν πρέπει εκτός από το ίδιο το έργο να υπάρξει εμπλοκή και συντονισμός μεγάλου αριθμού ιδιωτικών επιχειρήσεων για τις διάφορες συνεργατικές δράσεις (όπως τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας, η χρήση επιλεγμένων τοπικών προϊόντων στη διατροφή των επισκεπτών, το branding της περιοχής, η αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής, η εκπαίδευση των εργαζομένων, η πιστοποίηση των συμμετεχόντων κ.λπ.)

Περιγραφή Περιεχομένου, πρώτης φάσης & κόστους

Το έργο χωρίζεται σε τρεις φάσεις και η χορηγία μπορεί να αναληφθεί για την πρώτη φάση. Οι επόμενες φάσεις μπορεί να καλυφθούν με επόμενες χορηγίες ή/και με ταυτόχρονη προώθηση των σχετικών προτάσεων για συμπερίληψη στις δράσεις του ΠΕΠ για τις φάσεις 2 και 3.

Στην πρώτη φάση του έργου θα εξεταστούν ζητήματα όπως:

• Διεθνής εμπειρία αντίστοιχων πολιτιστικών διαδρομών και διεθνείς καλές πρακτικές στην ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών ιδιωτικού & δημοσίου

• Χαρακτηριστικά και αναμενόμενη εξέλιξη του τουρισμού στην Ήπειρο

• Μελέτη επιπτώσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής στη συνολική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ήπειρο

• Γεωγραφική και κλαδική εξειδίκευση των πιθανολογούμενων οικονομικών επιπτώσεων στο εσωτερικό της περιφέρειας και των επί μέρους νομών

• Πρώτη προσέγγιση πιθανολογούμενων εσόδων της διαδρομής σε επίπεδο φορέα διαχείρισης της διαδρομής και επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που θα τον στηρίζουν

Το κόστος:

• Φάση 1: Μελέτη υποβάθρου: Κόστος 10.000 ευρώ προ ΦΠΑ

• Φάση 2: Έρευνα πεδίου & κατάρτιση κανόνων συμμετοχής και επιχειρηματικού σχεδίου. Ενδεικτικό κόστος 12.000 ευρώ προ ΦΠΑ

• Φάση 3: Εξασφάλιση ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικό κόστος 6.000 ευρώ προ ΦΠΑ

Πλεονεκτήματα για τον Χορηγό

• Δυνατότητα προβολής του γεγονότος και του περιεχόμενου της χορηγίας από τον χορηγό στα μέσα ενημέρωσης με τη διακριτική παρουσία του λογοτύπου του

• Υποχρέωση δημόσιας γνωστοποίησης της προσφοράς του χορηγού (προβολή κοινωνικού προσώπου και διάθεσης προώθησης επιχειρηματικής καινοτομίας), με έκδοση σχετικού δελτίου και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του

• Διαζώματος και αναφορά του σε προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις / παρουσιάσεις για την προβολή του έργουσ

• Ενημέρωση και δυνατότητα χρήσης (όχι όμως και δημοσιοποίησης) από μέρους του των στοιχείων της μελέτης και δυνατότητα συμπληρωματικών ερωτημάτων από την πλευρά του

Πρόοδος Πολιτιστικών διαδρομών

Δείτε τα διάφορα στάδια υλοποίησης κάθε Πολιτιστικής διαδρομής (σήμερα) στον παρακάτω πίνακα.

Πρόοδος Πολιτιστικών διαδρομών

Πρόγραμμα Αρχικός σχεδιασμός κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδιους Φορείς Αναφορά σε Ε.Π
(Εξειδίκευση)
Έκδοση ΠρόσκλησηςΥποβολή Τεχνικών Δελτίων Ένταξη-Υλοποίηση Έργων /ΔράσεωνΕκπόνηση σχεδίου Προβολής-Προώθησης (Marketing Plan)Υλοποίηση σχεδίου Προβολής-Προώθησης (Marketing Plan)Επιλογή και Προετοιμασία Φορέα ΛειτουργίαςΛειτουργία Συμμετοχή Ιδιωτικού Τομέα
Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρουstate-tick-color-1√ Ο.Χ.Ε. – Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥgreen-tick-icongreen-tick-icongreen-tick-icongreen-tick-icon
Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Στερεάς Ελλάδαςgreen-tick-icon√ Ο.Χ.Ε. -
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πολιτιστική διαδρομή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης green-tick-icon√ Ο.Χ.Ε. -
Π.Ε.Π.
√ Ο.Χ.Ε. -
Π.Ε.Π.
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Πολιτιστική διαδρομή Κεντρικής Μακεδονίας green-tick-icon√ Ο.Χ.Ε. -
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πολιτιστική διαδρομή Θεσσαλίας (Ο.Χ.Ε.)green-tick-icon√ Ο.Χ.Ε. -
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πολιτιστική διαδρομή στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδούgreen-tick-iconΕ.Π. Υ.Μ.Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
green-tick-icon
«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάδειξης του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου» green-tick-icon√ Ε.Π. Υ.Μ.Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
green-tick-icon
Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μεσσήνης green-tick-iconΤ.Α.Π. – Τ.Ο.Κ.
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
green-tick-icon
Αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας green-tick-iconΠ.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ –
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
green-tick-icongreen-tick-icongreen-tick-icon
Αρχαιολογικό πάρκο Ηρακλείου green-tick-iconΠ.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ-Β.Α.Α.
Αρχαιολογικό πάρκο Ελευσίναςgreen-tick-iconΠ.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ –
Β.Α.Α.


Για την τρέχουσα πορεία και πρόοδο των πολιτιστικών διαδρομών, πατήστε εδώ.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

Το θέατρο της Δωδώνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας με χωρητικότητα 15.000-17.000 περίπου θεατών. Οικοδομήθηκε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., επί βασιλείας Πύρρου (297-272 π.Χ.) και συνδέεται με την τέλεση των Ναίων, γιορτή προς τιμήν του Ναΐου Διός. Τα Νάια τελούνταν πιθανότατα κάθε τέσσερα χρόνια και περιλάμβαναν αγώνες γυμνικούς (αθλητικούς), δραματικούς (παραστάσεις τραγωδίας και κωμωδίας), πιθανότατα μουσικούς και ιππικούς καθώς και αρματοδρομίες.

Στα χρόνια του Αυγούστου το θέατρο μετατράπηκε σε αρένα για θηριομαχίες και μονομαχίες. Στο κατώτερο τμήμα του κατασκευάστηκε τοίχος για την προστασία των θεατών, ο οποίος απέκοψε το προσκήνιο και τη σκηνή και δημιούργησε ωοειδή κονίστρα. Τα παρασκήνια μετατράπηκαν σε τριγωνικά δωμάτια φύλαξης ζώων, ενώ στο κέντρο του τοίχου της αρένας κατασκευάστηκε ορθογώνια κόγχη για καταφύγιο των αγωνιζομένων.

Το καλοκαίρι του 1960, προκειμένου το θέατρο να παραχωρηθεί για παραστάσεις αρχαίου δράματος, πραγματοποιήθηκε από τον Δάκαρη «προσωρινή επανατοποθέτηση» των εδωλίων στα δύο κατώτερα διαζώματα του κοίλου, αποκαταστάθηκαν οι ορθοστάτες του στηθαίου στο μεσαίο διάζωμα και διευθετήθηκαν οι αναβαθμοί των δέκα κλιμάκων. Στις 5 και 6 Αυγούστου του ίδιου χρόνου με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών διδάχτηκαν η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλέους και οι «Χοηφόροι» του Αισχύλου.

Το 1999, μετά την πτώση ενός ορθοστάτη του β΄ διαζώματος, με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), απαγορεύτηκαν οι παραστάσεις και γενικότερα η άνοδος των επισκεπτών στο κοίλο για την προστασία των θεατών. Το μνημείο ωστόσο παραμένει ανοιχτό για επίσκεψη όπως και ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος.

ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

Η Νικόπολη, η πόλη που χτίστηκε σε ανάμνηση της Νίκης του Οκταβιανού Αυγούστου επί του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ., στη σημερινή χερσόνησο της Πρέβεζας, στη νοτιοδυτική Ήπειρο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 6 χλμ. από τη σύγχρονη πόλη της Πρέβεζας, πρωτεύουσας του ομώνυμου Νομού.

Στο κέντρο της ρωμαϊκής πόλης, στο χώρο που προοριζόταν για την ανέγερση των δημόσιων οικοδομημάτων, βρίσκεται το Ωδείο της Νικόπολης, ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Το Ωδείο οικοδομήθηκε στα χρόνια του Αυγούστου και επισκευάστηκε στα τέλη του 2ου – αρχές 3ουαιώνα μ.Χ. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά δεδομένα θα πρέπει να ήταν σε χρήση μέχρι και το β΄ μισό του 3ου αιώνα μ.Χ.

Μέχρι και το 2007 -μετά και από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΤ- το ρωμαϊκό Ωδείο φιλοξενούσε, κατά τη θερινή περίοδο, περιορισμένο αριθμό θεατρικών παραστάσεων και μουσικών εκδηλώσεων. Έκτοτε και μετά από μία δίχρονη διακοπή της χρήσης του μνημείου και την ολοκλήρωση των στερεωτικών εργασιών της Επιστημονικής Επιτροπής Νικόπολης του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., το καλοκαίρι του 2010 άνοιξε ξανά -με ανάλογες εκδηλώσεις- τις πύλες του για το κοινό.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ (ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ)

Η Κασσώπη βρίσκεται στις νότιες υπώρειες του Ζαλόγγου στο νέο καλλικρατικό Δήμο Πρέβεζας, του Νομού Πρέβεζας. Το μικρό Θέατρο (ή Βουλευτήριο) κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ. στην ανατολική πλευρά της Αγοράς της αρχαίας πόλης.

Η υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης του Θεάτρου επιτρέπει προς το παρόν μόνο την επίσκεψή του. Παρόλα αυτά, το καλοκαίρι του 2010, ο χώρος της Αγοράς φιλοξένησε -χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα- για πρώτη φορά μουσική συναυλία, ενώ μελλοντικά ο χώρος θα μπορούσε να υποδεχθεί ανάλογου είδους εκδηλώσεις.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΓΙΤΑΝΩΝ

Το αρχαίο θέατρο των Γιτάνων βρίσκεται στη Γιτάνη του Δήμου Φιλιατών, στον νομό Θεσπρωτίας. Κτίστηκε στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ., περίοδο αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας στην Ήπειρο, και καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 167 π. Χ.

Μετά τις εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Γιτάνων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2009, το θέατρο έχει ενταχθεί στη διαδρομή περιήγησης των επισκεπτών.

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ

Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας βρίσκεται στο κέντρο της σημερινής πόλης της Άρτας, θέση που συμπίπτει με το ΒΔ τμήμα της αρχαίας πόλης. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ., ενώ παρέμεινε σε χρήση μέχρι και τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Το σημαντικότερο από τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα του χώρου είναι ένας χρυσός στατήρας του Φιλίππου Β΄, το πρώτο χρυσό νόμισμα που βρέθηκε σε ανασκαφές στην Ήπειρο.

Το μνημείο διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, γεγονός που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο ντόπιο ασβεστόλιθο, από τον οποίο έχει κατασκευαστεί. Σε μεμονωμένα σημεία, ωστόσο, όπου ως δομικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ο πιο μαλακός πρασινωπός αμμόλιθος, έχει υποστεί αρκετές φθορές και διαβρώσεις.

ΔΙΑΖΩΜΑ

Επικοινωνία
Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, Τηλέφωνα: 210.82.54.256, 210.88.14.083, Φαξ: 210.82.54.258

Πρόεδρος Δ.Σ. σωματείου “Διάζωμα”
Σταύρος – Ιωάννης Μπένος: [email protected]
Γραμματεία: [email protected]
Τεχνική υποστήριξη: [email protected]
Επιστημονική υποστήριξη: [email protected]

Πηγές και φωτογραφίες του άρθρου
Από την ιστοσελίδα του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», diazoma.gr.

 

  • Διαβάστε το δημοσίευμα εδώ.