Γρήγορη μετάβαση

Ο Ωρωπός οφείλει να αναδείξει αλλά και εμπνευσθεί από την Ιστορία, την μυθολογία και την πολιτισμική του κληρονομιά

Σχετικά Θέατρα

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Άρθρο του κ. Γεωργίου Χρ. Γιαμαρέλου, αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Διαζώματος.

 ΤΟ Ωρωπός είναι μια  πανάρχαια πόλη- κράτος με ιστορία και μυθολογία αδιαφιλονίκητα μοναδική και αξιοθαύμαστη. Το εύρος και το βάθος της ιστορίας του Ωρωπού δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και από τα μέχρι τούδε στοιχεία που διαθέτουμε , μπορούμε να σταθούμε περισσότερο τεκμηριωμένα  και αξιόπιστα σε δύο αποκλειστικά και μόνο δικά του ιδιαίτερα πολιτισμικά κληροδοτήματα, που έχουν επηρεάσει όχι μόνο τον ελληνικό αλλά και  τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Οι δύο αυτές, περισσότερο τεκμηριωμένες, ανεκτίμητες πολιτισμικές περιουσίες μας είναι, επί του παρόντος, το όνομα Γραία και η λατρεία του Αμφιάραου.

Παγκοσμίως γνωστή , είναι η Ελλάδα με το όνομα Greece και οι Έλληνες με το όνομα Greek. Παγκοσμίως  εντελώς άγνωστη ,αλλά και πανελληνίως  σχεδόν εξίσου άγνωστη , πρέπει να θεωρήσουμε  την προέλευση της ονομασίας αυτής, για την Ελλάδα και τους Έλληνες!  Και όμως η ονομασία αυτή προέρχεται από τον Ωρωπό! Όπως είναι γνωστό ο Όμηρος, αλλά και όλοι οι άλλοι σύγχρονοί του, αναφέρουν τον Ωρωπό με το όνομα: Γραία ή Γραής και τους κατοίκους : Γραίους ή Γραείς.

Από τις ονομασίες αυτές προήλθαν: το Γραικία και Γραικός.

Οι Γραίοι  όπως άλλωστε και  οι γείτονές τους Ερετριείς,  Χαλκιδείς, Θηβαίοι κ,α. άποίκισαν κατά τους προϊστορικούς χρόνους την κάτω Ιταλία και την Σικελία.

Όλους αυτούς οι Λατίνοι τους ονόμασαν¨Graeci” και την χώρα προέλευσής τους ” Graecia”.

Επιπρόσθετα, οι Γραίοι,(και οι άλλοι), στους νέους τόπους που εγκαταστάθηκαν στην κάτω Ιταλία και Σικελία, μετέφεραν την γλώσσα, τα ήθη και έθιμά τους και τις θρησκευτικές τους λατρείες. Έτσι εξηγείται, κατά την άποψη του γράφοντος,η διείσδυση  της λατρείας του Αμφιάραου, από τους Γραίους, στην Ιταλία και η ενσωμάτωσή του στην Ιταλική Μυθολογία. Όπως είναι γνωστό ο Αμφιάραος είχε δύο γιούς, τον Αλκμέωνα και τον Αμφίλοχο. Άλλες όμως παραδόσεις της Ρωμαϊκής Μυθολογίας κοντά σ΄αυτούς προσθέτουν και τρείς ήρωες,τον Τίβουρο, τον Κόρα και τον Κάτιλλο, τους ιδρυτές της πόλης Τίβουρα ή Τίβυρα, κοντά στην Ρώμη (το σημερινό Τίβολι.)

Ο Αμφιάραος αυτός ο παραγκωνισμένος, από το Υπουργείο Πολιτισμού, ιατρός ήρωας και μάντης , που λατρεύθηκε σε πολλά μέρη εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά περισσότερο γνωστή είναι η λατρεία του , επί χιλιετίες, στο Αμφιαράειο Ωρωπού, ως  χθόνιος θεός, κινδυνεύει από  την αδιαφορία, την επιπολαιότητα και την ανεπίτρεπτη άγνοια κάποιων, να επισκιασθεί και να «απορροφηθεί» από τον Ασκληπιό!

Ας είναι καλά οι γιατροί του Ναυτικού Νοσοκομείου που ανακήρυξαν τον Αμφιάραο ως ιδρυτή της Ναυτικής Ιατρικής , αυτόν δε ,τον Αμφιάραο έχουν σαν έμβλημά  τους. Την επιλογή τους αυτή  τεκμηρίωσαν με εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, που ανακοινώθηκαν σε διεθνή Ιατρικά Συνέδρια.

Η Μυθολογία και η λατρεία του Αμφιάραου όπως και η προέλευση του ονόματος Γραικός,Graecia, Graeci, Greece, Greek κ.λ.π.  χρήζουν κατά την άποψή μας μιας περισσότερο συστηματικής μελέτης  και έρευνας. Γιαυτό προτάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ωρωπού, εκ μέρους του γράφοντος, να προκηρυχθούν με την συνεργασία και την συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, και των  Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισμού, και Παιδείας δύο διεθνείς διαγωνισμοί με αντικείμενο την έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, στα θέματα που προαναφέραμε ( 1.-έρευνα σχετικά με την Μυθολογία και Λατρεία του Αμφιάραου.2.- έρευνα σχετικά με την προέλευση των ονομάτων  Γραικός Graecia, Graeci, Greece, Greek,κ.λ.π.), έτσι ώστε περισσότερο τεκμηριωμένα και αδιαφιλονίκητα, να αναδειχθεί η τεράστια συμβολή του Ωρωπού στον Ελληνικό και τον Παγκόσμιο Πολιτισμό.

Τα θέματα  αυτά που διαπραγματευόμαστε δεν μπορεί να θεωρηθούν  ως θέματα περιορισμένου , τοπικού ενδιαφέροντος, είναι πρωτίστως θέματα του Έθνους μας,  γι΄αυτό πρέπει να τύχουν  της δέουσας προσοχής, βοήθειας και στήριξης εκ μέρους της Πολιτείας ή  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατηρούνται ακόμη στην μνήμη  κάποιων, από εμάς τους ηλικιωμένους, οι φράσεις:

«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω»,( Αθανάσιος Διάκος)

«Οι  ραγιάδες δύο ονόματα έχουν να επιλέξουν:  Έλληνες ή Γραικοί, εγώ προσωπικά προτιμώ το Γραικοί.»  ( Αδαμάντιος Κοραής)

« Το προηγούμενο όνομα των Ελλήνων ήταν Γραικοί» (Πάριο Χρονικό)

Σήμερα ο πολιτισμός θεωρείται ως  ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης ενός Δήμου ή μιας Χώρας. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς την τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη      τ ου Ωρωπού που θα επιφέρει η ευρεία γνωστοποίηση της μεγάλης συμβολής του Ωρωπού, στον Ελληνικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ας αναλογισθούμε ,ποιός πολίτης ή ποιά πόλη  του πλανήτη μας δεν θα επιθυμούσε π. χ. να επισκεφθεί ή να αδελφοποιηθεί με τον Ωρωπό , την πόλη που έδωσε το διεθνές όνομα των Ελλήνων και της Ελλάδας!

Ωστόσο στηριζόμενοι στην Ιστορία και την Μυθολογία μας μπορούμε να εμπνευσθούμε  για μια σειρά εύκολα υλοποιήσιμων δραστηριοτήτων και με μηδενικό σχεδόν κόστος,  να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων για τον δήμο και την Χώρα μας. Το θέμα αυτό θα το διαπραγματευθούμε σε προσεχές δημοσίευμά μας.

Με τιμή

Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ωρωπού.