Γρήγορη μετάβαση

«Ξυπνούν» τα Θέατρα της Θεσσαλίας από το «Διάζωμα»

Σχετικά Θέατρα

e-thessalia.gr
19 Σεπτεμβρίου 2014

dem-19092014

Στις 7 το απόγευμα ξεκινούν στο αρχαίο θέατρο της Δημητριάδας οι εργασίες και οι παράπλευρες εκδηλώσεις της 7ης γενικής συνέλευσης του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ. Το κεντρικό θέμα αυτής της γενικής συνέλευσης είναι η παρουσίαση της διαδρομής προστασίας/ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, σε σύνδεση με τον τουρισμό, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με άξονα τα αρχαία θέατρα Δημητριάδος, Φθιωτίδων Θηβών και Λάρισας.
Μετά την επιτυχία του πρώτου ανάλογου προγράμματος στην Περιφέρεια Ηπείρου, το μοντέλο αναπτυξιακής μόχλευσης που προτείνει και υλοποιεί το «Διάζωμα» αποκτά πλέον μία άλλη δυναμική. Αξίζει να σημειωθεί πως η Διαδρομή με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου είναι το πρώτο έργο που εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α για το 2014 με τη μορφή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και υποστηρίζεται από την κοινωνία των πολιτών.
Αξιοποιώντας στην πλήρη τους διάσταση τις συνέργειες ανάμεσα στους επίσημους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών ο επόμενος στόχος του «Διαζώματος» είναι η άμεση απόδοση των έργων στην πραγματική οικονομία.

Στη διάρκεια των εργασιών της Ζ΄ Γενικής Συνέλευσης του «Διαζώματος» θα παρουσιαστεί από τους υπευθύνους αρχαιολόγους η πρόοδος των εργασιών ανασκαφής, αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων Δημητριάδος, Φθιωτίδων Θηβών και Λάρισας, ως μέρος της πρότασης για μια διαδρομή πολιτισμού/τουρισμού στη Θεσσαλία που θα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις περιοχές που θα διατρέχει όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια. Στη διαδρομή εντάσσονται, πέραν των αρχαίων θεάτρων, και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κυρίως οι νεολιθικοί οικισμοί Σέσκλου και Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας, η περιοχή Μονών Μετεώρων. Η κύρια διαδρομή θα εμπλουτιστεί όπου απαιτηθεί με την ένταξη μνημείων πολιτιστικού/φυσικού κάλλους. Η ενιαία αξιοποίηση και προβολή θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επισκέψεων, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την άνοδο της απασχόλησης. Η τελική επιλογή τόπων και δράσεων θα προκύψει από επιχειρησιακό σχέδιο που θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τους φορείς πολιτισμού και τουρισμού.

Για τον Όλυμπο, περιοχή εμβληματικού χαρακτήρα και διεθνούς εμβέλειας, διερευνάται η δυνατότητα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Στον μελλοντικό προγραμματισμό του «Διαζώματος» εντάσσεται η προώθηση ανάλογων σχεδιασμών σε όλες τις Περιφέρειες, η επέκταση του μοντέλου με τα αρχαία θέατρα στον τομέα του περιβάλλοντος (διαδρομές φυσικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και σε σύνδεση με τις παραγωγικές δυνάμεις κάθε τόπου ) και η δημιουργία αρχαιολογικών πάρκων, αστικών και περιφερειακών, τα οποία με την κατάργηση της ΕΑΧΑ απώλεσαν θεσμικό μοχλό προώθησης.

Επίσης, η Ζ΄ γενική συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ προσδιορίζεται και χρωματίζεται από την έναρξη μιας ωραίας και πολύ φιλόδοξης συνεργασίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.)
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το «ΔΙΑΖΩΜΑ», έχοντας ως κοινό τους στόχο τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (αρχαίας – «ΔΙΑΖΩΜΑ», σύγχρονης – «Π.Ι.Ο.Π.») ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν στο κοινό μια νέα διαδραστική εφαρμογή.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού για το έργο των δύο φορέων, αλλά και η ενεργοποίηση όλο και περισσότερων πολιτών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που τους περιβάλλει – είτε πρόκειται για την αρχαία είτε για τη σύγχρονη.

Τα μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ θα επισκεφθούν το Σάββατο το πρωί το υπέροχο Μουσείο Κεραμοποιίας Τσαλαπάτα στο Βόλο και θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία τη συνάντηση δύο ωραίων πολιτισμών: των αρχαίων θεάτρων με τα επιτεύγματα του σύγχρονου βιομηχανικού πολιτισμού, που με τόση φροντίδα υπηρετεί στα επτά μουσεία του το Π.Ι.Ο.Π.