Γρήγορη μετάβαση

“Λίφτινγκ” στο αρχαίο θέατρο Νικόπολης, από το σωματείο “Διάζωμα”

Σχετικά Θέατρα

Χορηγικό Φάκελο για το Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης, που έγινε αποδεκτός στο σύνολό του από το Ιδρυμα Νιάρχος, έχει ετοιμάσει το σωματείο Διάζωμα.Επίσης, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Διαζώματος, εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου τα δύο πρώτα έργα, που αφορούν την Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.

dem-21042015nikopoli
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα: «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Α΄ Φάση», προϋπολογισμού 960.000 ευρώ και «Βασικές Υποδομές και Εργασίες Αποκατάστασης και Ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας – Α΄Φάση», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.
Τα έργα αυτά, που εντάχθηκαν στο τρέχον ΕΣΠΑ, χαρακτηρίζονται ως «υποψήφια έργα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020» – βάσει των σχετικών οδηγιών του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού-, κάτι που σημαίνει ότι μόλις ενεργοποιηθεί το νέο ΠΕΠ Ηπείρου 2014 – 2020, τα εν λόγω έργα θα ενταχθούν σε αυτό άμεσα και χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι οι εργασίες υλοποίησης μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.
Με τα έργα αυτά θα αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες βελτίωσης των βασικών υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών των δύο αρχαιολογικών χώρων, καθώς και οι πρώτες ανάγκες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής την άνοιξη του 2016. Αναμένεται σύντομα η ένταξη ανάλογων έργων και για τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, που συναπαρτίζουν την Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου (Αμβρακία, Κασσώπη και Νικόπολη).
Τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών προβολής του εγχειρήματος αλλά και οργανωμένης διαχείρισης των τουριστικών ροών και επισκέψεων, θα επιτρέψουν την αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής από την επόμενη τουριστική περίοδο. Επισημαίνεται όμως ότι, με πρωτοβουλία τουριστικών γραφείων, ήδη διοργανώνονται εκδρομές και περιηγήσεις στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, αποδεικνύοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την κοινωνική δυναμική που έχει αποκτήσει η προσπάθεια αυτή.
Σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, που χωροθετούνται τα Αρχαία Θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής στην Ηπειρο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραμματίζονται ευρείες παρεμβάσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής των μνημείων καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των συνθηκών εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Με τον τρόπο αυτό, θα υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές αλλά και οι άυλες δράσεις που θα διασφαλίσουν την επιτυχημένη λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής.

ΕΘΝΟΣ
21 Απριλίου 2015