Γρήγορη μετάβαση

Διαμορφώνοντας Γέφυρες Πολιτισμού

e-THESSALIA.gr
20 Σεπτεμβρίου 2014

dem-logoPioP

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Σωματείο «Διάζωμα» αναπτύσσουν τη συνεργασία τους με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, τομείς στους οποίους και οι δύο φορείς δραστηριοποιούνται. Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται στις περιοχές των Μουσείων του ΠΙΟΠ, αναδεικνύοντας, από την πλευρά του Ιδρύματος το δίκτυο των Θεματικών του Μουσείων στα οποία προβάλλεται η παραγωγική ιστορία του τόπου και, από την πλευρά του Διαζώματος, το δίκτυο των αρχαίων θεάτρων.

Με τον τρόπο αυτό συναντιούνται δύο σημαντικές περίοδοι τοπικής ιστορίας, διαμορφώνονται γέφυρες συνεργασίας και ευαισθητοποιείται ο τοπικός πληθυσμός και οι επισκέπτες.

Πρώτο αποτέλεσμα της συνεργασίας ΠΙΟΠ – Διαζώματος είναι η ανάπτυξη μίας πιλοτικής διαδραστικής εγκατάστασης – εφαρμογής, που βασίζεται στη σύγχρονη απεικονιστική τεχνολογία και παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες των Μουσείων του ΠΙΟΠ να ενημερώνονται τόσο για το Δίκτυο Μουσείων του Ιδρύματος όσο και για τα αρχαία θέατρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μουσείου.

Η εφαρμογή αυτή θα δοκιμαστεί πιλοτικά στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα στο Βόλο.