Γρήγορη μετάβαση

Γιατί πάντα στην Ελλάδα “το καλό πράγμα αργεί να γίνει”;

ΤΑ ΝΕΑonline

Της Μαίρης Αδαµοπούλου

Χρόνια ολόκληρα λειτουργούσαν µε ελλείψεις

dem-25112010Καλύτερες µέρες θα ζήσουν οι οκτώ εκατοµµύρια και πλέον επισκέπτες που πληρώνουν εισιτήριο σε 176 αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα µέσα στα επόµενα τρία χρόνια, καθώς αναβαθµίζονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες, που σύµφωνα µε την πρώτη πανελλήνια καταγραφή είχαν µεγάλα κενά.
Μπορεί η Ακρόπολη να υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από ένα εκατοµµύριο επισκέπτες, πολλοί εκ των οποίων τουρίστες, ουδείς όµως έχει σκεφτεί να βάλει δίγλωσσες ενηµερωτικές πινακίδες στα µνηµεία της.Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – το µεγαλύτερο µουσείο της Ελλάδας και ένα από τα σηµαντικότερα στονκόσµο – δεν έχει πωλητήριο. Στους ∆ελφούς και την Επίδαυρο – χώροι µε µεγάλη επισκεψιµότητα – οι επισκέπτες δεν θα βρουν οδηγούς του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ), δηλαδή τους επίσηµους που κυκλοφορούν µε έγκριση για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν από το υπουργείο Πολιτισµού και των οποίων τα έσοδα πηγαίνουν στο ταµείο του ΤΑΠ υπέρ των µνηµείων.

Την εικόνα αυτή υπόσχεται τώρα να αλλάξει τοΥΠΠΟΤ σε 176 µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα, στα οποία υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Και µε 20 εκατ. ευρώ – 15 εκατ. από χορηγίες και 5 εκατ. από το ΕΣΠΑ – προγραµµατίζει µέσα στην επόµενη τριετία να µεταµορφώσει κατά το δυνατόν τιςυπηρεσίες που παρέχονται στους 8 εκατ.επισκέπτες των ελληνικών µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Πολιτισµός και τουρισµός
«Αν θέλουµε η Ελλάδα να ξαναµπεί σε τροχιά ανάπτυξης, οφείλουµε να αναδείξουµε µε τον καλύτερο τρόπο τα.συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Ο Πολιτισµός είναι.το µεγαλύτερο απ’ αυτά και.µαζί µε τον Τουρισµό µπορούν να συµβάλουν.καθοριστικά στην έξοδο της Ελλάδας.από την κρίση», τόνισε ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, Παύλος Γερουλάνος. «Με το ολοκληρωµένο πρόγραµµα που καταθέτουµε σήµερα για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία γίνεται το πρώτο µεγάλο βήµα ώστε, µέσα από ένα ευρύ πλέγµα δράσεων και συνεργιών, να ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη».

Για να επιτευχθεί ηαναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών το ΥΠΠΟΤ ξεκίνησε για πρώτη φορά την καταγραφή και αξιολόγηση τους. «Οσο παράξενο κι αν σας φανεί, ποτέ µέχρι σήµερα δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Η καταγραφή και µόνο οδηγεί και σε άµεσες προτεραιότητες», εξηγεί ο κ. Γερουλάνος.

Οι υπηρεσίες διαιρέθηκαν σε τρεις.βασικές κατηγορίες: τις βασικές.(ενηµερωτικό φυλλάδιο, κυλικείο ή – όπου δεν είναι εφικτό – αυτόµατο πωλητή νερού καιαναψυκτικών, τουαλέτες, χώρο στάθµευσης), τις επιθυµητές (πρόσβαση και τουαλέτες για ΑµεΑ, δίγλωσσες πινακίδες, επίσηµος οδηγός και πωλητήριο) και τις εξειδικευµένες (συστήµατα αυτόµατης ξενάγησης, εκπαιδευτικά προγράµµατα, µηχανογραφηµένα συστήµατα έκδοσης εισιτηρίων, χώροι αφής). Αντιστοίχως οι χώροι ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: σε αυτούς που παρέχουν όλες τις υπηρεσίες και εν συνεχεία σε αυτούς που απαιτείται η αναβάθµιση των εξειδικευµένων, των επιθυµητών και των βασικών υπηρεσιών.

«Στην πρώτη οµάδα (σ.σ. παρέχονται όλες οι υπηρεσίες) δεν υπάρχει δυστυχώς αυτήν την στιγµή κανέναςχώρος. Και µόνο η καταγραφή αυτού του γεγονότος είναι µια µικρή επανάσταση. Το κενό είναι τόσο ηχηρό που από µόνο.του λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουµε», επεσήµανε ο Παύλος Γερουλάνος.

Στη δεύτερη οµάδα κατατάσσονται 19, ανάµεσά τους τα µουσεία Εθνικό.Αρχαιολογικό, Νοµισµατικό, Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Θεσσαλονίκης,.Ολυµπίας, ∆ελφών και Βεργίνας.

Στην τρίτη οµάδα υπάγονται 44 µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι– ανάµεσά τους η Ακρόπολη, το ∆ιονυσιακό Θέατρο, η Επίδαυρος, η Κνωσός και η Σπιναλόγκα – και στην τελευταία 100 χώροι και µουσεία (ανάµεσά τους το Ολυµπιείο επειδή δεν έχει αυτόµατο πωλητή νερού), γεγονός που καθιστά σαφές πως οι επισκέψιµοι αρχαιολογικοί χώροι είτε έχουν ελλείψεις είτε χρήζουν αναβάθµισης σε µία ή περισσότερες από τις βασικές υπηρεσίες.

Οι τρεις στόχοι
Τρεις είναι οι στόχοι που θέτει για την επόµενη τριετία το ΥΠΠΟΤ. Πρώτος είναι κάθε επισκέψιµος χώρος να παρέχει,όπου βεβαίως αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο, όλες τις βασικές υπηρεσίες, ώστε να καταργηθεί «για πάντα» η κατηγορία όπου οι χώροι είτε έχουν ελλείψεις είτε χρήζουν αναβάθµισης σε µία ή περισσότερες από τις βασικές υπηρεσίες.

Ως δεύτερη προτεραιότητά τίθεται το να παρέχουν οι χώροι µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα (π.χ. Ακρόπολη, Κνωσός, Ολυµπία, ∆ελφοί, Επίδαυρος, Μυκήνες, Βεργίνα, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο) καθώς και τα µεγάλα µουσεία της χώρας (π.χ. το Εθνικό και το Βυζαντινό Μουσείο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όχι µόνοτις βασικές και τις επιθυµητές υπηρεσίες αλλά και όλες τις εξειδικευµένες. Τρίτον, σταδιακά οι υπηρεσίες σε όλους τους χώρους καιτα µουσεία της χώρας θααναβαθµίζονται ώστε να µπορέσουν να «ανέβουν κατηγορία».

Για την επίτευξή τους θα εξασφαλιστούν από το ΤΑΠ επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως για την επόµενη τριετία και 3,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΑΠ, ενώ θα συµβάλουν οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύµατα όπως το Ωνάσειο, Νιάρχου και Λεβέντη, µη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. ∆ιάζωµα, Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού), χορηγοί και ο Φάρος Τυφλών.

‘Εντονα προβλήµατα στην παροχή υπηρεσιών παρουσιάζουν:

n Ακρόπολη, n ∆ιονυσιακό Θέατρο, n Επίδαυρος, n Κνωσός, n Σπιναλόγκα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νοµισµατικό Μουσείο, το  Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης , το Μουσείο Ολυµπίας, το Μουσείο ∆ελφών, το Μουσείο Βεργίνας.

Από τον ερχόµενο Απρίλιο

Το πρώτο βήµα για την αναβάθµιση θα γίνει από τον Απρίλιο οπότε θα είναι έτοιµα τα ενηµερωτικά φυλλάδια για κάθε αρχαιολογικό χώρο σε συνεργασία µε τον ΕΟΤ, καθώς 35 χώροι δεν διαθέτουν καθόλου ενηµερωτικό υλικό, ενώ ακόµη και τα υπάρχοντα επικαιροποιούνται και επανασχεδιάζονται. Ο δε διαγωνισµός για την εκτύπωσή τους (θα δηµοσιοποιηθεί την ερχόµενη εβδοµάδα) θεωρείται «µικρή επανάσταση», καθώς για πρώτη φορά οι εκτυπώσεις θα γίνουν κεντρικά και σε µεγαλύτερες ποσότητες, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµηθούν περίπου 500.000 ευρώ καθώς πέρσι µε 154.000 ευρώ τυπώθηκαν 1,2 εκατ. φυλλάδια, ενώ φέτος µε τα ίδια χρήµατα θα τυπωθούν 5,5 εκατ. φυλλάδια. Ακόµη, θα κυκλοφορήσουν και γραµµένα µε τη µέθοδο µπράιγ για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

  • Διαβάστε το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική του έκδοση, εδώ.