Γρήγορη μετάβαση

Γέφυρα για τη ανάδειξη της ΑΜΘ το «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σταύρος Μπένος: «Πρέπει να φέρουμε τα υπέροχα μνημεία της περιφέρειας στο κέντρο της ζωής και αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας»

Στις βασικές αρχές του κοινού σχεδίου, στο οποίο θα δουλέψουν συστημα­τικά προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής ανάδειξης της διαδρομής της αρχαίας Εγνατίας οδού, των μνημείων και των αρ­χαιολογικών χώρων της περιοχής μας που συνδέονται με αυτήν, συμφώνησαν Περι­φέρεια ΑΜΘ και «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος συναντήθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου με τον πρόεδρο του Διαζώματος κ. Σταύρο Μπένο, με τις δύο πλευρές να συμφω­νούν στην ανάγκη να υπάρξει ταυτόχρονη ενεργοποίηση και συνεργασία φορέων του κράτους, της αυτοδιοίκησης, του επιχειρη­ματικού κόσμου και της κοινωνίας των πο­λιτών για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Κατά τη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Πειφέρειας ΑΜΘ κ. Κώστας Αντωνιάδης, τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Γιάννης Λασκαρά­κης, κ. Γιάννης Ζυρίνης και κ. Άρτεμις Τσο­λάκη, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαι­οτήτων Ροδόπης κ. Χρύσα Καραδήμα και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας, συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία ανάμε­σα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και το «ΔΙΑΖΩΜΑ», ώστε αυτό να αποτελέσει συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους φορείς που θα εργαστούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Χρίζοντας το όραμα για την ΑΜΘ
Όπως ανέφερε ο κ Μπένος, η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει οραματιστεί, και για αυτό οφείλει πολλά στον αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη, ένα ολιστικό σχέδιο που φιλοδοξεί να δη­μιουργήσει ένα πολύ μεγάλο τουριστικό προορισμό, τη Via Egnatia. «Για αυτό πρέπει να φέρουμε τα υπέροχα μνημεία της περιφέρειας στο κέντρο της ζωής και αυτής της αναπτυξιακής προ­σπάθειας» σημείωσε, όμως για να πετύχει αυτό το πρόγραμμα «πρέπει να συμμετέ­χουν όλοι, να συναντήσει την κάθε ψυχή της Περιφέρειας και την κάθε αναπτυξιακή φλόγα όπου και αν αυτή υπάρχει, από τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι τα τουριστικά καταλύματα, τη γα­στρονομία αλλά και τις πρωτοβουλίες των πολιτών».
Όλοι μαζί καλούνται να χτίσουν το όραμα αυτό, και έτσι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη σύνδε­ση των επίσημων κρατικών δομών, και σε αυτή την περίπτωση κυρίως της Περιφέ­ρειας ΑΜΘ, με την κοινωνία των πολιτών και την επιχειρηματικότητα.
«Η Ελλάδα έχει σταματήσει να ονειρεύεται»
Ο κ. Μπένος τόνισε πως δυστυχώς, στις μέρες μας, η χώρα μας έχει σταματήσει να ονειρεύεται. Όμως αν τον έχουν διδά­ξει κάτι τα 40 χρόνια παρουσίας του στη δημόσια ζωή, όπως τόνισε «είναι ότι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα το φέρνουν τα όνειρα».

«Όταν κάμπτεσαι ηθικά, όταν δεν έχεις σθένος και στόχους, τότε είσαι ευάλωτος στα ρεύματα του λαϊκισμού» σημείωσε, «όμως σήμερα, η ΑΜΘ γράφει ιστορία, και αυτή την ιστορία θα τη γράψει μονάχα αν όλοι πιστέψουν ότι μπορούν να υλοποιή­σουν αυτό το όνειρο». Άλλωστε όπως τό­νισε ο ίδιος εξερχόμενος της συνάντησης το αποτέλεσμα αυτής είναι αισιόδοξο. «Είμαι αισιόδοξος γιατί όλοι είμαστε πολύ επαρκείς, και πολύ δυνατοί για να το κά­νουμε» σημείωσε «και σας το λέω εγώ που διαχειρίστηκα σεισμούς».

Γέφυρα για τη ανάδειξη της ΑΜΘ το «ΔΙΑΖΩΜΑ» – Η ΓΝΩΜΗ