Γρήγορη μετάβαση

Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου των Δελφών

Σχετικά Θέατρα

“NEWPOST”
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Υπεγράφη η ανάθεση της μελέτης αναστήλωσης για το αρχαίο θέατρο των Δελφών μεταξύ του Διαζώματος και της ομάδας μελετητών που ανέλαβαν το έργο.Το ποσό για τη αμοιβή των μελετητών θα αντληθεί από τον κουμπαρά που έχει ανοίξει το Διάζωμα για το αρχαίο θέατρο των Δελφών.

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε 14 μήνες και η αμοιβή του μελετητή ανέρχεται σε 80.000 ευρώ.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του Διαζώματος Σταύρος Μπένος και οι μελετητές Ελένη-Αννα Χλέπα και Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος (αρχιτέκτων-μηχανικός και πολιτικός μηχανικός, αντίστοιχα).

Στην πραγματικότητα εγκανιάζεται νέος κύκλος- με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού- με το Διάζωμα να προχωρά σε ανάθεση μελετών που θα κατατίθενται για έγκριση στα αρμόδια θεσμικά όργανα του ΥΠΠΟΤ.