Γρήγορη μετάβαση

Ανάδειξη των Αρχαίων Θεάτρων

Οι εφημερίδες Εθνικό Κήρυκας και The National Herlad φιλοξένησαν στις ιστοσελίδες τους άρθρo της Δήμητρας Καμαρινού σχετικά με το έργο του Διαζώματος

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που διαθέτει τόσα πολλά ανοικτά θέατρα, ένα με δύο σχεδόν σε κάθε νομό. Ψυχαγωγία σημαίνει αγωγή της ψυχής και ο όρος υπογραμμίζει τη σημασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Eλληνες στα δρώμενα σε αυτούς τους χώρους για την ψυχική καλλιέργεια των πολιτών.

P