Γρήγορη μετάβαση

Έτοιμος ο χορηγικός φάκελος από τη Θ’ ΕΠΚΑ Θηβών για το Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού

Σχετικά Θέατρα

 Ηλεκτρονική Εφημερίδα “ORCHOMENOS-PRESS”
1η Μαρτίου 2011
http://orchomenos-press.blogspot.com/2011/03/blog-post_6206.html

Με μια ακόμη πολύ σημαντική εξέλιξη, που αφορά την προσπάθεια του Δήμου Ορχομενού να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία στον… δρόμο της αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού, μας «υποδέχεται η άνοιξη»! Η κα Όλγα Κυριαζή, υπεύθυνη Αρχαιολόγος της περιοχής, για λογαριασμό της Θ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Θηβών ετοίμασε και κατέθεσε τον Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρο Μπένο τον «Χορηγικό Φάκελο».

  • The ancient theatre in B. Orchomenos

Προτεινόμενες εργασίες & Χρονοδιάγραμμα

Προκειμένου το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού να αναδειχθεί και ακολούθως
να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την περιοχή της Βοιωτίας με την πραγματοποίηση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων σε αυτό, κρίνεται απαραίτητη, τόσο η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας του χώρου θεάτρου, ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως η κάτοψη του μνημείου και να ενοποιηθεί ο χώρος με τα μνημεία που διατηρούνται πέριξ αυτού (Θολωτός τάφος, ναός Παναγίας Σκριπούς), όσο και η υλοποίηση εργασιών στερέωσης, ήπιου χαρακτήρα, ώστε να προστατευθεί το μνημείο από τη φυσική φθορά, που έχει επέλθει με την πάροδο του χρόνου. Οι εργασίες ανάδειξης και προστασίας του μνημείου θα πραγματοποιηθούν,
υπό το πρίσμα της διατήρησης του χαρακτήρα του και της οργανικής ενσωμάτωσής του στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού, όπου διατηρούνται ορατά, κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας από τους προϊστορικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους. Επιπροσθέτως, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και η χρήση των επιμέρους μνημείων θα συμβάλλουν στην εκπαίδευση των επισκεπτών στο μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών θα αναλάβει ομάδα επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, συντηρητές), η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και το διατιθέμενο προϋπολογισμό. Όλες οι επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται μετά την επιστημονική τεκμηρίωση (φωτογραφική, σχεδιαστική, τοπογραφική), την συνακόλουθη εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έγκριση τους από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Ο Προγραμματισμός των εργασιών και επεμβάσεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μια προκαταρκτική (Α΄ φάση) και μία ώριμη (Β ΄φάση), οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

Α΄ Φάση (2012-2013)
_ Αποψίλωση του χώρου και καθαρισμός με ανασκαφικό τρόπο με σκοπό να αποκαλυφθούν οι οικοδομικές λεπτομέρειες του θεάτρου.
_ Κατάργηση σε συνεργασία με τον Δήμο Ορχομενού της δημοτικής οδού Μινύου, που τέμνει τον αρχαιολογικό χώρο και ανασκαφή στο χώρο που καταλαμβάνει το σημερινό οδόστρωμα, προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως η σκηνή και οι πάροδοι του θεάτρου.
_ Λεπτομερής σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών.
_ Εκπόνηση των μελετών στερέωσης και αποκατάστασης του θεάτρου αλλά και της ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού σε συνεργασία και με την συναρμόδια 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και υποβολή των σχετικών μελετών προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Β΄ Φάση ( 2014-2016)
_ Υλοποίηση μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης θεάτρου
_ Υλοποίηση μελέτης ενοποίησης αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού και ανάδειξης των επιμέρους μνημείων.
Προϋπολογισμός εργασιών. Οι απαιτούμενες δαπάνες για τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες Α΄ Φάση (316.600 €)
_ Για τη μισθοδοσία προσωπικού: 261.600 € [1 Αρχαιολόγος και 1 Αρχιτέκτονας σε ετήσια βάση για δύο (2) χρόνια και 1 Συντηρητής Αρχαιοτήτων, 1 Σχεδιαστής και 6 Εργατοτεχνίτες για ένα (1) χρόνο] _ Φωτογράφιση: 25.000 €
_ Υλικοτεχνική υποδομή: 30.000 € (υλικά συντήρησης, εργαλεία κ.ά.)

Β΄ Φάση (571.200 €)
_ Για τη μισθοδοσία προσωπικού: 511.200 € [1 Αρχαιολόγος, 1 Αρχιτέκτονας, 1 Πολιτικός Μηχανικός, 2 Συντηρητές Αρχαιοτήτων (ειδικευμένοι στη συντήρηση λίθου), 1 Σχεδιαστής και 6 Εργατοτεχνίτες σε ετήσια βάση για δύο (2) χρόνια.
_ Για υλικοτεχνική υποδομή: 60.000 € (υλικά συντήρησης, αδρανή υλικά, εργαλεία κ.ά.). Για τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού και των μνημείων που το περιβάλλουν, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί το ποσό των 887.800 €

Αναζητήστε αναλυτικά στοιχεία για το Χορηγικό Φάκελο του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού, εδώ.

  •  Διαβάστε το δημοσίευμα και εδώ.