ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Ίδρυμα J.M. Kaplan Fund

Το Ίδρυμα διέθεσε το ποσό των 100.000 δολαρίων (81.070,13 ευρώ) για την εκτέλεση της πρώτης φάσης των εργασιών ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.