ΡΩΜΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αρχιτέκτων μηχανικός)