ΡΩΜΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τοπογράφος μηχανικός)