ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΣΙΠΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ” ΑΓΡΙΝΙΟΥ